logo Dola88

Tạo shortcut Dola88 Tiện lợi Cho IPHONE - IOS

Ổn định - không giật lag

★ ★ ★ ★ ★

Bước 1: Dùng Safari Trên Điện Thoại Iphone

Bước 2: Vào Website https://dola68.link/ Hoặc Click vào Nút chơi ngay

Bước 3: Click Vào Nút Chia sẽ ở thanh bên dưới (ô Màu vàng)

logo Dola88

Bước 4: Click Vào Nút Thêm vào màn hình chính (ô Màu vàng)

logo Dola88

Bước 4: Click Vào Nút Thêm (ô Màu vàng)

logo Dola88

Bước 4: Quay lại màn hình iphone , Chơi siêu nhanh cực mượt